Vakit nakittir Nedir?

Bir işin yapılmasında sermaye ve emek ne kadar değerliyse, zaman da o kadar değerlidir. Çünkü her iş, bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Bir işte kullanılmadan geçirilen zaman bir kayıptır ve bu zamanı bir daha elde etmek mümkün değildir. Dolayısıyla zamanın kaybı iş kaybına, iş kaybı da para kaybına yol açar. Bu bakımdan zamanın en küçük parçasını bile boşa geçirmemeli, iyi değerlendirmelidir.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Vakitsiz öten horozun başını keserler
Herze
Var evi, kerem evi; yok evi, verem evi
Varını veren utanmamış
Var ne bilsin yok hâlinden
Varsa pulun, herkes kulun; yoksa pulun, dardır yolun
Var varlatır, yok söyletir
Veren eli herkes öper
Verip pişman olmaktansa, vermeyip düşman olmak yeğdir
Verirsen doyur, vurursan duyur